معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما اراک

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 13 شهریور 1397 12:38

 

 

معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد اراک 

 

مشخصات فردی: دکتر حسین مظاهری


متولد 1345                                             


عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

 

پست الکترونیکی:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 

سوابق تحصیلی:

سال 1385-1389: دكتری: مهندسي شيمي-دانشگاه علوم مالزی  (UniversitiSains Malaysia -USM)

 

عنوان پروژه: توليد سوخت بيولوژيکی مايع(Biofuel) از ضايعات و پسماند دانه های روغنی درخت پالم تحت فرآيندزير و فوق بحرانی

 

استاد راهنما: Professor Dr. Abdul Rahman Mohamed

 

استاد مشاور:Professor Dr.Subhash Bhatia

 

استاد مشاور: Professor Dr. Lee KeatTeong

 

 

سال 1373-1376:  کارشناسی ارشد: مهندسي شيمي - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

 

عنوان پروژه: بررسی جايگزينی حلال های نفتی در روغن ترمز

 

استاد راهنما: دکتر مهرداد منطقيان

استاد مشاور:دکتر  جعفر توفيقی 

 

 

سال 1369-1373: کارشناسی:مهندسي پتروشیمی -دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اراك

 

عنوان پروژه: طراحی راکتور با بستر شناور جهت جذب گاز دی اکسيد گوگرد حاصل از کارخانه آلومينيوم سازی اراک

استاد راهنما:دکتر عزت اله جودکی

 

 

 

سوابق علمی پژوهشی:

 

 

چاپ کتاب:

مقدمه ای در مهندسی شيمی، حسين مظاهری، جمشيد بهين و علی حسنی جوشقانی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1388

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی، حسين مظاهری، مهدی رستمی و علی حسنی جوشقانی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1396

 

مقالات ارایه شده در مجلات معتبر خارجی:

 

HemmatEsf, M., Mazaheri H., Mirzaei, S.S., Kashi E.,Kazemi M., Afran M, 2018. Effects of twisted tapes on thermal performance of tri-lobed tube: An applicable numerical study. Applied Thermal Engineering, 144, 512-521.

Faraji D., Sadighi S.,Mazaheri H., 2017.Modeling and Evaluating Zeolite and Amorphous Based Catalysts in Vacuum Gas Oil Hydrocracking Process, International Journal of Chemical Engineering, 20170030

Delavari A., Amin N.A.S., Mazaheri H., 2014. Oxidative coupling of methane in a corona discharge plasma reactor using HY zeolite as a catalyst, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis , Volume 113, Issue 2, 557-573

Mazaheri H., Lee K.T., Bhatia S., Mohamed A.R., 2013. Influence of Temperature on Liquid Products Yield of Oil Palm Shell via Subcritical Water Liquefaction in the Presence of Alkali Catalyst, Fuel Processing Technology, 110, 197-205

TalebianKiakalaieh A., Amin N.A.S., Mazaheri H., 2013, A Review on Novel Processes of Biodiesel Production from Waste Cooking Oil, Applied Energy, 104, 683–710

Mazaheri H., Lee K.T., Bhatia S., Mohamed A.R., 2010. Subcritical Water Liquefaction of Oil Palm Fruit Press Fiber for the Production of Bio-oil: Effect of Catalysts. Bioresource Technology, 101, 745-751.

Mazaheri H., Lee K.T., Bhatia S., Mohamed A.R., 2010. Sub/Supercritical Liquefaction of Oil Palm Fruit Press Fiber for the Production of Bio-oil: Effect of Solvents, Bioresource Technology, 101, 7641–7647.

Mazaheri H., Lee K.T., Bhatia S., Mohamed A.R., 2010. Subcritical Water Liquefaction of Oil Palm Fruit Press Fiber in the Presence of Sodium Hydroxide: An Optimization Study via Response Surface Methodology, Bioresource Technology, 101, 9335-9341.

مقالات ارایه شده در کنفرانس های خارجی :

Ali Akbar Samimi, HosseinMazaheri, Ali HassaniJoshaghani, Amir HosseinSamimi, (2018, February), The Production Of Biofuels From Waste Almond Shell (biomass) By The Following Process Critical Fluid, 5RD INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA

SaeedShabani, Ali HassaniJoshaghani, HosseinMazaheri, (2018, February), Safety Modeling In Gas Delivery Of Liquefied Natural Gas (lng) To Cars, 5RD INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA

MahsaAbasizade, HosseinMazaheri, Ali HassaniJoshaghani, (2017, February). Simulation and Optimization of Poly Ethylene Terephthalate (PET) in Hydrolysis Reaction to Terephthalic Acid, Paper presented at 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

MiladHassani, HosseinMazaheri, Ali HassaniJoshaghani, (2017, February). Numerical Modeling of Chokes Flow for Gas- Oil Two Phase Flow of Oil and Estimation of Critical Flow Rate, Paper presented at 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

MiladHassani,HosseinMazaheri, Ali HassaniJoshaghani, (2017, February). Simulation of Tow-phase Flow Within the Flow Reducer, Paper presented at 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

HosseinMazaheri, ShaghayeghJahangiri, Ahmad Rahimian, TaherRoozbahani, (2016, July). Steam Pre-treatment Of Starch for Glucose Production and Fermentation for Bioethanol Production, Paper presented at 2ED INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

Abbas Heidarzadeh,HosseinMazaheri, Ali HassaniJoshaghani, ShabnamPourfalatoon, (2016, July). Study On And Research For Suitable Solvent Selection For Asphaltene Separation From Imam Khomeini Oil Refinery Company RCD feed, Paper presented at 2th INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

HosseinMazaheri, SalehGhafoori, Ahmad Rahimian, ShabnamPourfalatoon, (2016, February). Steam Pretreatment of Sugarcane for Glucose Production and Fermentation for Bioethanol Production, Paper presented at INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

HosseinMazaheri, Mohsen Abdi, Mohsen Saki, GhazalehEntezari, (2016, February). Steam Pretreatment of Sugarcane for Glucose Production Using Sulfuric Acid as Catalyst, Paper presented at INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

SeyedAsaadAbdollahi, HosseinMazaheri, Nader Mokhtarian, Mehdi Rostami, (2016, February). Steam Pretreatment of Sugar beet Pulp for Glucose Production Using Sodium Hydroxide As Catalyst, Paper presented at INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

AlirezaRostampour, HosseinMazaheri, Ali HassaniJoshaghani, (2016, February). Effect of Multi-walled Carbon Nanotubes (MWCNTS) on Polyamide Membrane Morphology, Paper presented at INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

SaeedShojaei, HosseinMazaheri,AliHassaniJoshaghani, (2016, February). Gasoline Desulfurization Using New Ceramic Catalyst, Paper presented at INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

HosseinShiri, HosseinMazaheri, Ali HassaniJoshaghani, (2016, February). Effect Of Plate Shape And Voltage On The Efficiency Of Electrostatic Filter, Paper presented at INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

Azademohamadi, SaeedShojaei, HosseinMazaheri, Ali HassaniJoshaghani, (2016, February). Deep Desulphurization Using A Ceramic Based Catalyst, Paper presented at INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

DavoodFaraj, SepehrSadighi, HosseinMazaheri, (2016, February). Modelling Hydrocracking Reactor for Evaluating Zeolite and Amorphous Based Catalysts, Paper presented at INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE (ICCCPE), and Kuala Lumpur, MALAYSIA.

DavoodFaraj, SepehrSadighi, HosseinMazaheri, (2016, February). 5-Lump Kinetic Model for Vacuum Gas Oil Hydrocracker, Paper presented at INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE (ICCCPE), and Kuala Lumpur, MALAYSIA.

HosseinMazaheri, Ali J. Hassani, Kamal Khodadadi, and Mehdi Rostami, (2015, July). Steam Pretreatment of Corn Stover for Glucose Production and Fermentation for Bioethanol Production. Paper presented at the 3rd International Congress on Nanoscience& Nanotechnology (ICCNT), Istanbul, Turkey.

Hassan Hooshi, HosseinMazaheri, Hamid Nazari, and ShaghayeghJahangiri (2015, July). Steam pretreatment of wheat straw for Glucose Production and its application in Bioethanol production (biofuel). Paper presented at the 3rd International Congress on Nanoscience& Nanotechnology (ICCNT), Istanbul, Turkey.

 

تجهيزات:

طراحی و ساخت برج جذب و دفع آکنده آزمايشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک،1384

طراحی و ساخت دستگاه راکتور (set up) فوق بحرانی آزمايشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک،1393


طرح های پژوهشی:

توليد سوخت های بيولوژيکی (Biofuel) با استفاده از ضايعات و پسماندهای کشاورزی  ((Biomass  تحت شرايط فوق بحرانی حلال های آلی و آبی در حضور کاتاليست های آلکالی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1389-1393

افتخارات:

  • دريافت بورس تحصيلي از دانشگاه آزاد اسلامی اراک جهت ادامه تحصيل در مقطع فوق ليسانس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،1373 - 1376
  • دريافت جايزه  SanggarSanjung Award از دانشگاه علوم مالزی(UniversitiSains Malaysia -USM) بواسطه چاپ سه مقاله در Bio-resource Technology Journal ، 2010
 

معرف:

Professor Dr. Abdul Rahman Mohamed

School of Chemical Engineering, University Sains Malaysia (USM), Pinang, Malaysia

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Professor Dr. Nor AishahSaidina Amin

Faculty of Chemical Engineering, UniversitiTeknology Malaysia (UTM), Johor, Malaysia

E-mail: noraishah @cheme.utm.my

دکتر مهرداد منطقيان

تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شيمی

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر عزت اله جودکی

اراک، دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شيمی

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

سوابق اجرایی:

 

1397– ادامه دارد

سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و رییس مرکز آموزشی و فرهنگی سما دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1396ادامه دارد

رئیس دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

13921392

معاون آموزشی-دانشجويی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1390-1391

پسا- دکتری (POST-DOCTORAL FELLOWSHIP)،آزمايشگاه تحقيقاتی پروفسورNor AishahSaidina Amin، دانشکده مهندسی شيمی، دانشگاه تکنولوژی مالزی(UniversitiTeknologi Malaysia-UTM)

1389-ادامه دارد

استاديار، گروه آموزشی مهندسی شيمي، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1385-1386

معاون آموزشی-دانشجويی و عضو شورای آموزشی دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1384-1385

معاون آموزشی-دانشجويی دانشکده فنی مهندسی و مدير گروه آموزشی پتروشيمی

1384-1385

مدير گروه آموزشی پتروشيمی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1382-1384

مدير مجتمع آموزشی دانشکده های فنی و مهندسی- علوم پايه-  علم پزشکی - زبان وادبيات

1382-1383

معاون دانشکده فنی مهندسی و مديرآموزش تحصيلات تکميلی مرتبط

1381-1383

مدير گروه آموزشی مهندسی پتروشيمی

1380-1381

مدير اداری شهرک دانشگاهی

1379-1381

عضو کميسيون تخصصی صنعت و معدن وامور زير بنائی استان مرکزی

1378-1380

مدير اداری آموزشی مجتمع آموزشی شهر صنعتی

  

سوابق تدریس: 

کارشناسی

کارشناسی ارشدو دکتری

مكانيك سیالات

­­مكانيك سيالات پیشرفته

روش های خاص جداسازی

انتقال جرم

انتقال جرم پيشرفته

طراحی راکتورهای صنعتی

عملیات واحد 2

پديده های انتقال

طراحی راکتور پيشرفته

سینتیک و طراحی راکتور