Logo 

p991017 1

به نقل از روابط عمومی سما اراک ، آیین تودیع و معارفه مدیریت امور مالی حوزه معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی سما اراک، با حضور دکتر کریمی معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی سما اراک، جمعی از مدیران و مسئولین سما -اراک در سالن جلسات حوزه معاونت برگزار و آقای علیرضا سجادی به عنوان مدیر امورمالی حوزه معاونت سما-اراک معرفی و از خانم منیژه کرمی تشکرو قدردانی شد.

p991017 2

p991017 3

                 برگشت به  صفحه اول