Logo 

p4000408 1

بازدید از هنرستان دخترانه و پسرانه سما با حضور دکتر حسین کلانتری رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی ،دکتر محمد عباسی،حراست کل دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی،دکتر علی لعل بار معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد استان مرکزی ،دکتر عباس کریمی معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک صورت پذیرفت.
در این بازدید وضعیت عملکرد هنرستان‌ها و ارائه گزارش و اقدامات صورت گرفته در هنرستان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. 

p4000408 2

p4000408 3

p4000408 5

p4000408 4

p4000408 10