Logo 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی اراک، عاطفه علاقمند و پگاه تیموری دبیران موفق و خوش نام دبیرستان دخترانه اراک به سرپرستی شیما رضایی مسئول آزمایشگاه و پژوهش در مسابقات علوم آزمایشگاهی آموزش و پرورش در سطح استان شرکت نمودند و توانستند مقام سوم استانی را کسب نمایند .

شایان ذکر است مهم ترین هدف از برگزاری این رقابت ها شایستگی معلمان در زمینه انجام آزمایش های مندرج در کتاب درسی دانش آموزان است تا بتوانند با فرصت سازی و ایجاد موقعیت های آموزشــی بــه شکــل عملی برای دانش آموزان تحقق اهداف کتاب درسی را فراهم کنند و انگیـــزه دانش آمـــوزان را در زمینـــه فعالیت های آموزشی بالا ببرند .